menu
nl

Reserveer een kamer

Beste prijsgarantie
gratis WIFI
Maak een reservering
Maak een reservering
Kasteel Engelenburg

COVID-19 Maatregelen

Geachte golfer,

Om ervoor te zorgen dat u veilig en zorgeloos kunt golfen, voldoen wij aan alle overheidsvoorschriften en COVID-19 beschermingsmaatregelen welke van toepassing zijn voor onze golfbaan. Onderstaand tref u onze maatregelen aan:

Algemeen
1. Golfbaan Kasteel Engelenburg is per 12 mei 2020, met strikt gedefinieerde, beperkende, maatregelen ivm de Covid-19 / Corona pandemie, weer geopend.
2. Uitgangspunt zijn de maatregelen gedefinieerd door NOC-NSF, POS, NVG en vooral de NGF.
3. Dit protocol is opgesteld in het kader van een zgn fase 1 (beperkte) openstelling en geldig tot nader order.

Verantwoordelijkheid op golfbaan Kasteel Engelenburg
1. De primaire verantwoordelijkheid voor dit protocol, de uitvoering ervan en de controle hierop ligt bij het management van golfbaan Kasteel Engelenburg ic dhr. Béla Palma. In het kader van de samenwerking tussen Exploitatiemaatschappij Groot Engelenburg BV (dhr. A. der Lange) en de golfclub ligt een gedelegeerde verantwoordelijkheid bij het bestuur van golfclub Engelenburg G&CC.
2. De praktische verantwoordelijkheid voor dit protocol is belegd bij de corona coördinator, (dhr. K.W. Schuiling). De dagelijkse verantwoordelijkheid voor toezicht en naleving ligt bij de Marshal van dienst en bij diens afwezigheid bij een aangewezen of ingeroosterde functionaris.
3. Conform het baanreglement berust de jurisdictie op de afslagplaats en op de baan bij de Marshal. Iedere speler dient zonder dralen de aanwijzingen van de Marshal op te volgen.
Hij/zij heeft de bevoegdheid golfspelers en andere personen, bij het niet voldoen aan dit protocol en/of het baanreglement, per onmiddellijk, de toegang tot de baan te ontzeggen.

Eigen verantwoordelijkheid
1. Iedere golfspeler, medewerker, bezoeker etc. heeft zelf de verantwoordelijkheid de door het RIVM opgestelde basis hygiëneregels in acht te nemen. Dit betekent: houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar, was of desinfecteer regelmatig je handen, hoest in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen, raak zo min mogelijk objecten aan, desinfecteer aangeraakte of aan te raken objecten.
2. Blijf thuis bij de minste verschijnselen van verkoudheid, hoest, benauwdheid, hoofdpijn of een temperatuur boven 38 C.
3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
4. Blijf, als je het nieuwe covid-19 virus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test. Blijf ook thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
5. Ga ook direct naar huis als er tijdens het golfen klachten ontstaan.

Faciliteiten en hygiëne maatregelen
1. De faciliteiten als kleedkamers, restaurant, bar, en terras zijn tot nader order gesloten voor leden en greenfeespelers. Voor hotelgasten is het restaurant en terras voor lunch en diner wel geopend.
2. Probeer zo min mogelijk de hotelreceptie te bezoeken en eventueel contact via telefoon of mail te hebben.
3. Het heren- en damestoilet in het souterrain van het kasteel zijn open. Het toilet in de baan (hole 3) is gesloten.
4. De schuilhutten blijven geopend met dien verstande dat ook hier te allen tijde de RIVM-basis hygiëneregels in acht moeten worden genomen.
5. De driving range en andere oefenfaciliteiten zijn open, zij het met beperkende maatregelen.
6. De buggy’s blijven beschikbaar. Ze moeten vooraf worden gereserveerd. Sleutel af te halen bij de receptie. Per buggy mag één persoon hiervan gebruik maken en in geval van huisgenoten twee. Een buggy dient vóór en ná gebruik te worden gereinigd met de aanwezige reinigingsmiddelen. Na gebruik wordt de buggy weer direct teruggezet in de buggyloods.
7. Huur of gebruik van golfsets of handtrolleys van het kasteel of de Pro is niet mogelijk.
8. Op meerdere plekken zoals receptie, driving range en buggyloods, staan handreinigingsmiddelen, bedoeld voor regelmatig gebruik door de golfspelers en medewerkers.
9. Alle afvalbakken, behalve die bedoeld voor handreinigingsafval, zijn weggehaald of afgesloten. Iedereen wordt geacht zijn/haar afval mee naar huis te nemen.
10. Alle harken in de bunkers zijn verwijderd. De bunkers worden periodiek aangeharkt door de greenkeepers of marshals. Spelers worden geacht het zand in de bunker met hun voet of golfstok zo goed mogelijk glad te strijken. Bij ligging van de bal in een voetstap mag deze, zonder straf, worden verplaatst naar de dichtstbij gelegen plek die wel aangeharkt is, niet dichter bij de hole.
11. Alle ballenwassers zijn verwijderd of afgedekt.
12. De vlaggenstokken blijven te allen tijde in de hole staan en worden onder geen beding aangeraakt. De cup in de hole is op dusdanig wijze verhoogd met een hulpstuk of omgedraaid dat de bal eenvoudig kan worden uitgenomen.
13. Ondanks de genomen maatregelen blijft de baan qualifying. Hiervoor zijn wel enkele, door EGA en NGF toegelaten, tijdelijke plaatselijke regels van toepassing.
14. De persluchtvoorziening op de parkeerplaats is uitgeschakeld. Reinigen van je trolley kan alleen met zelf meegebracht materiaal.
15. Teneinde in het eerste begin van de openstelling van onze baan alles in goede banen te kunnen leiden is besloten dat de afslagplaats (hole 1) open is van 09.00 uur ’s morgens tot 18.00 uur ’s middags.
16. Reis bij voorkeur niet met het openbaar vervoer.

Regels voor de golfspelers
1. Het is altijd verplicht vooraf te reserveren. Verenigingsleden doen dit uitsluitend digitaal via de website van de golfbaan (www.golfbaanengelenburg.nl) of www.ikgagolfen.nl. Greenfeespelers en hotelgasten kunnen ook telefonisch reserveren.
2. Per flight zijn, tot nader order, maximaal 2 spelers toegestaan. Meelopen met een flight is niet toegestaan.
3. Leden lopen rechtstreeks van hun auto of fiets naar de afslagplaats of naar een van de oefenfaciliteiten. Greenfeespelers melden zich bij de receptie voor betaling en voucher. Betaling alleen per pinpas. Slechts 1 persoon tegelijk bij de receptie. Indien er reeds 1 persoon staat bij de receptie, dan wacht je buiten op het bordes.
4. Golfspelers gebruiken alleen hun eigen materiaal en ballen. Raap alleen je eigen bal op.
5. Een golfspeler komt niet eerder dan 10 minuten voor zijn gereserveerde starttijd, oefensessie of les op de golfbaan. Maar kom wel op tijd, anders vervalt je starttijd.
6. Er kan, tot nader order, alleen worden gespeeld over een ronde van 9 holes. De gedefinieerde rondetijd hiervoor bedraagt 2 uur en 10 minuten. De intervaltijd is de bij ons gebruikelijke 10 minuten.
7. Zorg als speler dat je tempo voldoet aan maximaal 2uur en 10 minuten per ronde. Pas de regels van ready golf toe. Direct je bal opnemen bij vertraging. Flights passeren en doorlaten is tot nader order niet toegestaan.
8. Indien spelers moeten wachten bij de afslagplaats van hole 1 of een van de andere holes, dan houden ze de voorgeschreven afstand van 1,5 meter aan. Bij hole 1 zijn wachtlijnen aangebracht.
9. Na het uitholen op hole 9 verlaten de spelers volgens de aangegeven route de baan en gaan direct naar huis. Hierbij houden ze de voorgeschreven 1,5 meter afstand aan van spelers die staan te wachten bij hole 1 of juist komen aanlopen.
10. Spelers die hun rondje, om welke reden dan ook, eerder willen afbreken lopen terug via de logische route via hole 9. Zorg ervoor dat je andere spelers niet hindert en denk aan de basis hygiëneregels.
11. Hou altijd de aangegeven looprichtingen aan indien deze met pijlen is aangegeven. Zowel buiten als in het kasteel.
12. Zorg ervoor dat je bij de wandeling van hole 8 naar hole 9 op minstens 1,5 meter afstand van eventuele wandelaars blijft.
13. Baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang. Zorg ook dat je op 1,5 meter afstand van baanpersoneel en medewerkers van het kasteel blijft.
14. Zorg ervoor dat je voor vertrek van huis het toilet hebt bezocht en was vooraf je handen (min 20 sec). Ook bij thuiskomst je handen wassen.
15. Neem voldoende drinkwater mee van huis. De kraan op de parkeerplaats kan niet gebruikt worden. Er staat geen watertappunt bij hole 3.
16. Er worden tot nader order geen scorekaarten verstrekt. Gebruik de app golf.nl op je smartphone om je score bij te houden. Indien je qualifying loopt, kun je alleen nog maar je score digitaal inleveren. Gebruik daarvoor de app golf.nl of de website van Proware.

Driving range
1. De driving range is geopend. Echter de afstand tussen de te gebruiken matten is vergroot. Hiertoe is om en om een mat met lint afgezet.
2. Er kunnen maximaal 6 personen tegelijkertijd gebruik maken van de driving range. Indien er moet worden gewacht dan gebeurt dat buiten de muur, rekening houdend met de aangebrachte 1,5 meter wachtstrepen.
3. Er kan slechts 1 persoon tegelijk door de poort. Zorg ervoor dat je 1,5 meter ruimte geeft aan elkaar. De vertrekkende speler heeft voorrang.
4. De ballenmandjes dienen voor en na het gebruik door de speler te worden gereinigd met het aanwezige reinigingsmateriaal.
5. De gewassen driving range ballen kunnen worden gehaald uit de houten bak op de driving range. Zorg hierbij zo min mogelijk van het oppervlakmateriaal aan te raken.
6. Golflessen kunnen plaatsvinden na afspraak met Wytse van Esveld, onze Pro. Hier geldt, naast de Pro, een maximale groepsgrootte van 6, met inachtneming van de basis hygiëneregels.
7. Zorg bij het gebruik van onze oefenfaciliteiten of bij een geplande les dat je niet eerder dan 10 minuten vooraf aanwezig bent. Vertrek direct na afloop naar huis.

Oefengreens, pitchingveld, oefenbunkers en oefenparcours
1. De oefengreen kan slechts door 6 personen tegelijkertijd worden gebruikt voor putten en chippen. Dit is vanwege de regel dat slechts 1 persoon per 30m2 aanwezig mag zijn.
2. De genummerde markeringsstokken zijn uit de oefenholes verwijderd.
3. Indien oefenholes dichter dan 2 meter bij elkaar liggen, is een ervan verwijderd of onbruikbaar gemaakt.
4. Op het pitchingveld tussen oprijlaan en oefengreen houd je de gewenste afstand.
5. Het oefenparcours nabij de driving range mag slechts door 1 persoon per hole tegelijkertijd worden gebruikt. Ook hier mogen de vlaggenstokken niet worden aangeraakt.
6. De twee oefenbunkers mogen elk slechts door 1 persoon tegelijkertijd worden gebruikt.
7. Indien er moet worden gewacht doe dat dan op het pad langs de oefenfaciliteiten en houdt de voorgeschreven afstand van 1,5 meter aan, ook als er geen wachtlijnen zijn aangebracht.

Communicatie
1. Alle protocollen worden gepubliceerd op de websites van de golfbaan en vereniging.
2. Op diverse plaatsen, zoals bij de receptie, het pad naar de baan, afslag hole 1, buggyloods en driving range staan borden met informatie over het coronaprotocol. Ook worden er NGF-poster aangebracht. O.a. met info over de maatregelen voor hygiëne en veiligheid en de regels voor de individuele golfer.
3. Alle leden van de vereniging ontvangen het coronaprotocol ook per e-mail.
4. Op de buggy’s worden ook instructie over het protocol aangebracht.

Marshals
1. Onze Marshals hebben een belangrijke rol bij het toezien op de naleving van de coronamaatregelen en het protocol.
2. Indien noodzakelijk worden Marshals ondersteund door leden van de vereniging.

Heeft u aanvullende vragen dan zijn wij u graag van dienst. Voor informatie omtrent het COVID-19 virus verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

Nogmaals dank voor uw begrip voor deze bijzondere situatie. Wij wensen u veel golfplezier toe!

Sportieve groet,

Béla Pálma
Hotel Manager