menu
nl

Reserveer een kamer

Beste prijsgarantie
gratis WIFI
Maak een reservering
Maak een reservering
Blog | Kasteel Engelenburg
Kasteel Engelenburg

Blog

Vllermuizen overwinteren in onze ijskelder

dinsdag, 27 november 2018
Vllermuizen overwinteren in onze ijskelder
De reden dat vleermuizen graag gebruik maken van onze ijskelder is natuurlijk te verklaren door het uitermate geschikt intern klimaat. Voor het bewaren van het ijs was het nodig dat de uitwisseling van warme buitenlucht (in de zomer) en de koude binnentemperatuur zo minimaal mogelijk was, op deze manier verkreeg men een stabiele temperatuur in de ijskelder. Daarom hebben de ijskelders veelal een vrij specifieke constructie die als voornaamste doel had de luchtstroming te minimaliseren. In ideale ijskelders komt de koude lucht immers binnen door het vlieggat. De lucht zakt dan naar het diepste punt van de kelder, waar hij wordt opgewarmd. Deze warme lucht stijgt langs de wanden tot aan het plafond. Tijdens het stijgen neemt deze relatief droge lucht water op, dat door de poreuze bakstenen van de kelder doordringt. Aan de keldergang koelt de lucht terug af, zodat het opgenomen water condenseert. Hierdoor heerst er een hoog percentage relatieve luchtvochtigheid in de ijskelders.

Luchtstromen
De constructie bestaat uit een gang die met 5 deuren werd afgesloten, een put en een koepelgewelf. Door de ijskelder af te sluiten verkrijgt men een zeer typisch patroon in de luchtstroming. In de winter is de buitenlucht kouder dan de binnen lucht. De lucht die door de openingen aan de deur naar binnen komt, botst op de warme lucht en zakt naar de bodem van de gang. In de ijskelder zelf zakt de koude lucht in de put waar vroeger het ijs werd bewaard. Door de vermenging met de aanwezige lucht en ook door opwarming van uit de grond, warmt de lucht langzaam op en stijgt omhoog. Door deze trage luchtcirculatie ontstaat in de ijskelder een gradiënt aan temperaturen: kouder in de gang en in de put van de ijskelder, warmer in de koepel. Hoe groter de opening langs waar de lucht binnen komt ), hoe sneller de uitwisseling van buitenlucht en hoe lager het bufferend karakter. Als de deuren slechts een kleine spleet hebben, is de luchtstroming beperkt en verloopt de uitwisseling veel trager. Het mengen van koude buitenlucht en warme binnenlucht verloopt veel trager en de lucht krijgt de kans om op te warmen vanuit de bodem. Daardoor krijgt men een stabiel intern klimaat.

Het juiste evenwicht
Om een ijskelder voor vleermuizen ideaal te maken, moet de luchtstroming in het object vertraagd worden, maar zonder de luchtcirculatie volledig af te sluiten. Als de opening te klein is, of wanneer er een lange gang is, en de luchtcirculatie nagenoeg volledig wegvalt, dan ontstaat in de ijskelderkoepel een "warme-luchtval". De warme lucht blijft gevangen in de ijskelder en kan oplopen tot 10-12°C. Op het eerste zicht lijkt dit positief, maar als de temperatuur te hoog oploopt in de winterverblijfplaats, dan is ze niet meer geschikt voor de meeste soorten vleermuizen. Het is dus een kwestie van het juiste evenwicht te bewaren.

Isolatie
Een belangrijke bijkomende voorwaarde voor een stabiele interne temperatuur is dat de aardlaag boven op de koepel voldoende dik is. Als dat niet het geval is treedt er warmte-uitwisseling uit via de wand van de ijskelder (opwarming bij zonneschijn, en afkoeling bij koude temperaturen). Hierdoor verdwijnt het gebufferde, stabiele klimaat dat vleermuizen verkiezen. Een aardlaag van 40 cm volstaat om warmte uitwisseling langs die weg tegen te gaan.

Luchtvochtigheid
IJskelders werden meestal aangelegd in de buurt van een vijver of beekje. Daardoor heerst in de ijskelders dikwijls vanzelf een zeer hoge luchtvochtigheid. In de droge ijskelders worden zelden vleermuizen aangetroffen of enkel zeer lage aantallen. Afsluiten van de ijskelder met een volledig gesloten deur, zou de luchtcirculatie volledig afsluiten, maar zorgt er ook voor dat vleermuizen niet meer in de ijskelder kunnen. Daarom moet er een invliegopening voorzien worden. Wat de afmeting van de vliegopening betreft, deze dient zo klein mogelijk gehouden te worden. Bedenk dat hoe kleiner de opening wordt, hoe kleiner de kans op vandalisme wordt. Deze opening bevindt zich bij de buitendeur en de binnendeur niet op dezelfde hoogte zodat inkomende wind vermeden wordt.

Schuilmogelijkheden
Zeker in kleine winterverblijfplaatsen zoals ijskelders, houden vleermuizen ervan om te kunnen wegkruipen in spleten en barsten. IJskelders in perfecte staat, hebben vaak geen schuilplaatsen voor vleermuizen. Daarom hebben wij hier speciale schuilplaatsen voorzien in de vorm van holle bakstenen.

Verstoring
De deuren zorgt er meteen voor dat verstoring van de vleermuizen tijdens de winterslaap wordt vermeden. Om te vermijden dat de heuvel van de ijskelder teveel verstoord wordt door onze golfers wordt de gele tee bovenop de ijskelder in de winter niet gebruikt. Ook komen wij in de winter niet meer binnen in de ijskelder. Slechts één keer wordt er nog een bezoek gebracht om het aantal vleermuizen en ook de verschillende soorten te tellen.

Vleermuizen
Tijdens de laatste telling in februari 2018 waren er 28 vleermuizen welke overwinterden in ons ijskelder t.w. 9 baardvleermuiz, 9 franjestaart en 6 watervleermuis

Opmerkingen0


Leave a Reply
Voornaam  
E-mail    
Opmerking  
Voer de tekens in als aangegeven
New Image