menu
en

Reserve a room

Best Rates Guaranteed
Free WIFI
Check availability
Check availability
Kasteel Engelenburg

COVID-19 measures

Geachte golfer,

Om ervoor te zorgen dat u veilig en zorgeloos kunt golfen, voldoen wij aan alle overheidsvoorschriften en COVID-19 beschermingsmaatregelen welke van toepassing zijn voor onze golfbaan. Onderstaand tref u onze maatregelen aan:

Algemeen
1. Golfbaan Kasteel Engelenburg is per 12 mei 2020, met strikt gedefinieerde, beperkende, maatregelen ivm de Covid-19 pandemie, weer geopend.
2. Uitgangspunt zijn de maatregelen gedefinieerd door NOC-NSF, POS, NVG en vooral de NGF.
3. Dit Covid-19 protocol is opgesteld in het kader van een zgn fase 1 (beperkte) openstelling en geldig tot nader order.

Verantwoordelijkheid op Golfbaan Kasteel Engelenburg
1. De primaire verantwoordelijkheid voor dit protocol, de uitvoering ervan en de controle hierop ligt bij het management van golfbaan Kasteel Engelenburg ic dhr. Béla Pálma. In het kader van de samenwerking tussen Exploitatiemaatschappij Groot Engelenburg BV (dhr. A. de Lange) en de golfclub ligt een gedelegeerde verantwoordelijkheid bij het bestuur van golfclub Engelenburg G&CC.
2. De praktische verantwoordelijkheid voor uitvoering van dit protocol is belegd bij de corona coördinator, (dhr. K.W. Schuiling). De dagelijkse verantwoordelijkheid voor toezicht en naleving ligt bij de Marshal van dienst. Bij diens afwezigheid bij een aangewezen functionaris, doorgaans een receptiemedewerker van het kasteel.
3. Conform het baanreglement berust de jurisdictie op de afslagplaats en op de baan bij de Marshal. Iedere speler dient zonder dralen de aanwijzingen van de Marshal op te volgen.
De marshal heeft de bevoegdheid golfspelers en andere personen, bij het niet voldoen aan dit protocol en/of het baanreglement, per onmiddellijk, de toegang tot de baan te ontzeggen.

Eigen verantwoordelijkheid
1. Iedere golfspeler, medewerker, bezoeker etc. heeft zelf de verantwoordelijkheid de door het RIVM opgestelde basis hygiëneregels in acht te nemen. Dit betekent: houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar, was of desinfecteer regelmatig je handen, hoest in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen, raak zo min mogelijk objecten aan, desinfecteer aangeraakte of aan te raken objecten.
2. Blijf thuis bij de minste verschijnselen van verkoudheid, hoest, benauwdheid, hoofdpijn of een temperatuur boven 38 °C.
3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
4. Blijf, als je het nieuwe covid-19 virus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test. Blijf ook thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe covid-19 virus is vastgesteld.
5. Ga ook direct naar huis als er tijdens het golfen klachten ontstaan.

Faciliteiten en hygiëne maatregelen
1. Voor informatie over de beschikbaarheid van de faciliteiten van kasteel Engelenburg verwijzen wij naar de informatie die het kasteel hierover verstrekt. De receptie op de bel-etage is altijd toegankelijk. Het is de bedoeling dat leden van de golfclub de hotelreceptie niet bezoeken. Probeer zoveel mogelijk contact te hebben via telefoon of e-mail.
2. Het heren- en damestoilet en de kleedkamers in het souterrain van het kasteel zijn open. Deze worden regelmatig gereinigd en ontsmet conform de regels van het RIVM.
3. De schuilhutten blijven geopend met dien verstande dat ook hier te allen tijde de RIVM-basis hygiëneregels in acht moeten worden genomen.
4. De driving range en andere oefenfaciliteiten zijn open, zij het met beperkende maatregelen.
5. De buggy’s blijven beschikbaar. Ze moeten vooraf worden gereserveerd. Sleutel af te halen bij de receptie. 

Een buggy dient vóór en ná gebruik te worden gereinigd met de aanwezige reinigingsmiddelen. Na gebruik wordt de buggy weer direct teruggezet in de buggyloods en aagesloten op het electriciteitsnetwerk.
6. Op meerdere plekken zoals receptie, driving range, buggyloods en langs het pad naar de golfbaan, staan handreinigingsmiddelen, bedoeld voor regelmatig gebruik door de golfspelers en medewerkers.
7. Alle harken in de bunkers zijn verwijderd. De bunkers worden periodiek aangeharkt door de greenkeepers of marshals. Spelers worden geacht het zand in de bunker met hun voet of golfstok zo goed mogelijk glad te strijken. In de local rules is opgenomen hoe te handelen bij ligging van de bal in een voetstap. Deze local rules zijn te vinden bij de afslagplaats van hole 1.
8. Alle ballenwassers zijn verwijderd of afgedekt.
9. De vlaggenstokken blijven te allen tijde in de hole staan en worden onder geen beding aangeraakt. De cup in de hole is op dusdanig wijze verhoogd met een hulpstuk dat de bal eenvoudig kan worden uitgenomen.
10. De golfbaan is geopend van 08.00 uur ’s morgens tot zonsondergang.

Regels voor de golfspelers
1. Het is altijd verplicht vooraf te reserveren. Verenigingsleden doen dit uitsluitend digitaal via de website van de golfbaan (www.engelenburg.com/nl/golf/) of www.ikgagolfen.nl of via Proware vanaf de verenigingswebsite. Greenfeespelers en hotelgasten kunnen ook telefonisch reserveren.
2. Per flight zijn maximaal 4 spelers toegestaan. Meelopen met een flight mag alleen indien het totaalaantal personen niet groter is dan 4.
3. Leden lopen rechtstreeks van hun auto of fiets naar de afslagplaats of naar een van de oefenfaciliteiten. Greenfeespelers melden zich altijd bij de receptie. Zij ontvangen een startbewijs en een kort overzicht van het protocol. Betaling alleen per pinpas. Slechts 1 persoon tegelijk bij de receptie. Indien er reeds 1 persoon staat bij de receptie, dan wacht je buiten op het bordes.
4. Golfspelers gebruiken alleen hun eigen materiaal en ballen. Raap alleen je eigen bal op.
5. Een golfspeler komt niet eerder dan 10 minuten voor zijn gereserveerde starttijd, oefensessie of les op de golfbaan. Maar kom wel op tijd, anders vervalt je starttijd.
6. Er kan worden gespeeld over een ronde van 9 holes of 2x9 (18) holes. De gedefinieerde rondetijd voor een ronde van 9 holes bedraagt 2 uur en 10 minuten. Voor een ronde van 2x9 holes is dat het dubbele, dus 4 uur en 20 minuten. Het tijdsinterval tussen de starttijden is de bij ons gebruikelijke 10 minuten.
7. Zorg als speler dat je tempo voldoet aan maximaal de hiervoor genoemde rondetijden, ook bij een eventuele tweede ronde. Pas de regels van ready golf toe. Direct je bal opnemen bij vertraging. Flights passeren en doorlaten is toegestaan. Hou hierbij ook de 1,5 meter regel aan.
8. Indien spelers moeten wachten bij de afslagplaats van hole 1 of een van de andere holes, dan houden ze de voorgeschreven afstand van 1,5 meter aan. Bij de toegang tot de baan is, vóór de brug, een wachtlijn aangebracht.
9. Bij een 9-holes ronde verlaten de spelers, na het uitholen op hole 9, volgens de aangegeven route direct de baan. Hierbij houden ze de voorgeschreven 1,5 meter afstand aan van spelers die staan te wachten bij hole 1, of juist komen aanlopen. Voorkom samenscholingen.
Spelers die 2 rondes (=18 holes) lopen letten op hun geplande doorkomsttijd bij hole 10. Deze tijd staat oa op het verstrekte startbewijs en op de startlijst van de marshal. Een flight die eerder dan deze tijd aankomt bij hole 10, gaat over de brug en wacht daar tot het hun beurt is. Een flight die te laat doorkomt, verspeelt zijn 2e starttijd en dient te wachten totdat de marshal een aanwijzing geeft.
10. Spelers die hun rondje, om welke reden dan ook, eerder willen afbreken lopen terug via de logische route via hole 9. Zorg ervoor dat je andere spelers niet hindert en denk aan de basis hygiëneregels.
11. Hou altijd de aangegeven looprichtingen aan indien deze met pijlen is aangegeven. Zowel buiten als in het kasteel.
12. Zorg ervoor dat je bij de wandeling van hole 8 naar hole 9 op minstens 1,5 meter afstand van eventuele wandelaars blijft.
13. Baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang. Zorg ook dat je op 1,5 meter afstand van baanpersoneel en medewerkers van het kasteel blijft.
14. Zorg ervoor dat je voor vertrek van huis het toilet hebt bezocht en was vooraf je handen (min 20 sec). Ook bij thuiskomst je handen wassen.
15. Neem voldoende drinkwater mee van huis.
16. Er worden tot nader order geen scorekaarten verstrekt bij de afslagplaats van hole 1. Greenfeespelers ontvangen een scorekaart bij de receptie. Gebruik de app golf.nl op je smartphone om je score bij te houden.
17. Ondanks de genomen maatregelen blijft de baan qualifying. Hiervoor zijn wel enkele, door EGA en NGF toegelaten, tijdelijke plaatselijke regels van toepassing.
18. Indien je qualifying loopt, kun je alleen nog maar je score digitaal inleveren. Gebruik daarvoor de app golf.nl of de website van Proware.

Driving Range
1. De driving range is geopend. Echter de afstand tussen de te gebruiken matten is vergroot.
2. Er kunnen maximaal 12 golfspelers tegelijkertijd gebruik maken van de driving range. Indien er moet worden gewacht dan gebeurt dat buiten de muur.
3. Er kan slechts 1 persoon tegelijk door de poort. Zorg ervoor dat je 1,5 meter ruimte geeft aan elkaar. De vertrekkende speler heeft voorrang.
4. De gewassen driving range ballen kunnen worden gehaald uit de houten bak op de driving range. Zorg hierbij zo min mogelijk van het oppervlakmateriaal aan te raken.
5. Golflessen kunnen plaatsvinden na afspraak met Wytse van Esveld, onze Pro. Hiervoor geldt, naast de Pro, een maximale groepsgrootte van 10 personen, met inachtneming van de basis hygiëneregels. De Pro houdt toezicht op het naleven van deze regels.
6. Zorg bij het gebruik van onze oefenfaciliteiten of bij een geplande les dat je niet eerder dan 10 minuten vooraf aanwezig bent. Vertrek direct na afloop naar huis.
7. De Pro wordt niet meegerekend bij de eerdergenoemde maximale getallen.

Oefengreens, pitchingveld, oefenbunkers en oefenparcours
1. De oefengreen kan maximaal door 10 personen tegelijkertijd worden gebruikt voor putten en chippen. Dit is vanwege de regel dat slechts 1 persoon per 30m2 aanwezig mag zijn.
2. De genummerde markeringsstokken zijn uit de oefenholes verwijderd.
3. Alle oefenholes liggen minimaal 2 meter of meer van elkaar.
4. De oefenfaciliteiten naast de oefengreen, te weten de oefenhole, de bunker en het chip- en pitchveld kunnen gebruikt worden door maximaal 10 personen tegelijkertijd. Ook hier neemt men de gewenste afstand van 1,5 meter in acht.
5. Het oefenparcours nabij de driving range mag maximaal door 10 spelers tegelijkertijd worden gebruikt. Ook hier mogen de vlaggenstokken niet worden aangeraakt.
6. De twee oefenbunkers mogen elk slechts door 2 personen tegelijkertijd worden gebruikt.
7. Indien er moet worden gewacht doe dat dan op het pad langs de oefenfaciliteiten en houdt de voorgeschreven afstand van 1,5 meter aan, ook als er geen wachtlijnen zijn aangebracht.
8. De Pro wordt niet meegerekend bij de eerdergenoemde maximale getallen.

Communicatie
1. Alle protocollen worden gepubliceerd op de websites van de golfbaan en vereniging.
2. Op diverse plaatsen, zoals bij de receptie, het pad naar de baan, afslag hole 1, buggyloods en driving range staan borden met informatie over het coronaprotocol. Ook worden er NGF-poster aangebracht. O.a. met info over de maatregelen voor hygiëne en veiligheid en de regels voor de individuele golfer.
3. Alle leden van de vereniging ontvangen het coronaprotocol ook per e-mail.
4. Greenfeespelers ontvangen bij de receptie een startbewijs en een kort overzicht van het Covid-19 protocol.

Marshals
1. Onze Marshals hebben een belangrijke rol bij het toezien op de naleving van de coronamaatregelen en het protocol.
2. Indien noodzakelijk worden Marshals ondersteund door leden van de vereniging.
3. Tot nader order zijn de marshals aanwezig in twee diensten per dag. Ochtenddienst van 09.00 tot 12.30 en middagdienst van 12.30 tot 16.00 of eerder indien er geen of weinig spelers meer zijn.
4. De marshals hebben het covid-19 protocol ontvangen en zijn geïnstrueerd hoe te handelen in en rond de baan.

Horeca
1. Bij het theehuisje / taxus struik richting hole 1 zijn tafels voor 2 personen geplaatst. Hier kunnen golfers, bij uitzondering, eigen meegenomen versnaperingen gebruiken. Uiteraard ook met 1,5 meter afstand.
2. Golfers kunnen op het voor- of achterterras plaatsnemen aan uitsluitend tafels van 2 personen. Op basis van beperkte beschikbaarheid en melding bij de bedieningmedewerkers. Dit mag zonder reservering maar wel met een gezondheidscheck ter plekke.
3. Golfers kunnen uitsluitend op basis van reservering en beperkte beschikbaarheid een lunch (www.menukaart.site) gebruiken van 12.00 tot 16.00 uur.
4. Bij minder mooi weer is er in de regel geen alternatief en is in het kasteel zeer beperkte/geen gelegenheid om u binnen in één van de lounges te ontvangen.

Heeft u aanvullende vragen dan zijn wij u graag van dienst. Voor informatie omtrent het COVID-19 virus verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

Nogmaals dank voor uw begrip voor deze bijzondere situatie. Wij wensen u veel golfplezier toe!

Sportieve groet,

Béla Pálma
Hotel Manager