menu
en

Reserve a room

Best Rates Guaranteed
Free WIFI
Check availability
Check availability
Blog | Kasteel Engelenburg
Kasteel Engelenburg

Blog

Op weg naar de GEO-certificering

Wednesday, 11 July 2018
Op weg naar de GEO-certificering
Golf en natuur. Twee elementen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Voor de meeste golfers is sportief bezig zijn in een natuurlijke omgeving dan ook een van de sterke punten van hun sport. Een golfer wil vanzelfsprekend een prestatie leveren, maar lopend over de fairways wil de golfer ook genieten van alles om zich heen.

 

Een jaar geleden ongeveer ontstond het plan om mee te doen met het GEO-certificeringsproject van de NGF. Het GEO certificaat staat voor een verantwoorde omgang met natuur en milieu en is een keurmerk voor natuurvriendelijk en milieubewust onderhoud. En die erkenning hechten we veel waarde aan. Vol enthousiasme is een werkgroep duurzaamheid dan ook aan de slag gegaan om alles te gaan inventariseren wat nodig was. En dat is nogal wat. Een eerste stap richting het certificaat is namelijk het in kaart brengen van wat er aanwezig is op het terrein van de golfbaan en dat in verschillende deelgebieden. Landschap en biotopen, Water, Energie en hulpbronnen, Product- en ketenbeheer, Milieukwaliteit, Mens en samenleving.

 

Voor de werkgroep was het bijzonder om alle documenten, die gemaakt zijn toen de baan is ontworpen is, door te nemen en te constateren hoeveel er destijds al rekening is gehouden met de belangrijke aanwezige natuur en cultuurhistorie van onze golfbaan. Een voorwaarde ook om destijds de vergunningen voor de aanleg van de baan te verkrijgen. Hier heeft de baan nog profijt van. En ook door de jaren is er blijvend met zorg en beleid aandacht geschonken aan natuur- en cultuurhistorie.

 

Inmiddels is alle informatie in tekst en op kaarten vastgelegd in de daarvoor ontwikkelde software, alsmede een werkplan geschreven voor de komende 3-5 jaar.

 

De auditor is nu aan het werk om alles te toetsen en te verwerken tot een ‘verification report’ en vervolgens zal hij het ter beoordeling opsturen naar GEO in Schotland. Ondertussen ‘duimen’ wij hier dat er groen licht komt zodat wij tijdens de KLM-open ons certificaat mogen ontvangen.

 

Hennie Beelen, Voorzitter Engelenburg Golf & Country club

Comments0


Leave a Reply
First Name  
E-mail    
Comment  
Enter the characters as shown
New Image